Spring til indhold

Svar på spørgsmål omkring appen

Du kan her få svar på dine spørgsmål omkring appen. Vi vil løbende opdatere siden.

Filter:

Hvad er formålet med smitte|stop?

Lige nu er der et lavt antal personer med COVID-19 i Danmark. I takt med at samfundet genåbner, og danskerne begynder at mødes på fx arbejdspladser, i offentlig transport eller i sociale sammenhænge, er der en risiko for, at antallet af smittede stiger. Derfor skal der fortsat være et stort fokus på at mindske smitte i befolkningen, så antallet af smittede forbliver på et lavt niveau.

Appen smitte|stop er et digitalt værktøj, der giver os alle sammen mulighed for at være med til at forhindre, at COVID-19 spreder sig, mens Danmark genåbner.

Du kan i appen nemt give besked til personer, som du har været tæt på, hvis du bliver testet positiv for ny coronavirus, og dermed kan appen være med til at bremse smittekæder.

Appen er et digitalt supplement til andre tiltag med formål om at kontrollere smittespredningen i samfundet, såsom isolation af syge, generelle råd om hygiejne og afstand samt den øvrige kontaktopsporing.

Hvordan kan appen være med til at bremse smittekæder?

Ny coronavirus er en meget smitsom virus. Har du været tæt på en person smittet med ny coronavirus, kan der derfor være en risiko for, at du selv er blevet smittet.

Med appen kan du hurtigt få besked, hvis du har været i nærheden af en anden bruger af appen, der er blevet testet positiv, og du derfor potentielt har været udsat for smitte. Det sikrer, at du hurtigt bliver bevidst om at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. På den måde kan du være med til at sikre, at du ikke spreder smitten yderligere, hvis det viser sig, at du er blevet smittet.

Da ny coronavirus kan sprede sig, uden du har symptomer, er det afgørende for at stoppe smitteudbredelsen, at du hurtigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvis du har været udsat for smitte.

I appen får du også besked, hvis du har været i nærheden af personer, som du ikke kender, men som er testet positiv og vælger at dele det i appen. Det er personer, som ikke gennem almindelig smittesopsporing ville kunne oplyse dig om, at du havde været udsat for smitte. Det kan fx være personer, som du har været i nærheden af i offentlig transport.

Med appen kan du kun give besked til andre, som også har appen. Det er derfor vigtigt, at du også tager kontakt til de familiemedlemmer, venner mv., som du har været i nær kontakt med, hvis du testes positiv for ny coronavirus.

Hvor mange danskere skal downloade smitte|stop, før den har effekt?

Hver enkelt smittekæde, der stoppes ved hjælp af appen, er med til at bremse udbredelsen af COVID-19 i Danmark. Men jo flere personer, der downloader og anvender appen, jo flere personer kan få besked, hvis de har været i nærheden af en person med COVID-19 og dermed måske har været udsat for smitte. Hvis mange danskere vælger at hente og anvende appen, så kan den således være et vigtigt redskab til at stoppe smittekæder, mens Danmark genåbner.

Hvor mange har downloadet appen?

Vi vil her løbende offentliggøre antal downloads:

 • 18 juni: 245.000
 • 19 juni: 314.000
 • 20 juni: 497.000
 • 30 juni: 619.000
 • 30 juli: 824.000
 • 3 august: 875.145
 • 10 august: 960.081
 • 17 august: 1.084.240
 • 24 august: 1.152.659
 • 31 august: 1.197.647
 • 7 september: 1.251.488
 • 14 september: 1.306.989

Tallene viser antallet af downloads i App Store og Google Play Butik. Ikke antallet af unikke brugere, der har hentet appen.

Hvem kan downloade appen?

Du kan downloade og anvende smitte|stop, hvis du har en telefon, som lever op til følgende kriterier:

 • Telefoner med styresystemet iOS skal som minimum være opdateret til version iOS 13.5. Hvis din telefon ikke er opdateret, vil du få besked om, at du skal opdatere styresystemet, når du forsøger at downloade appen.
 • Telefoner med styresystemet Android skal som minimum være opdateret til version 6, skal understøtte Google Play Butik og have Google Play-tjenester installeret (minimum version 20.13.xx).

Smitte|stop kan kun bruges på nyere og opdaterede telefoner, da appen er baseret på teknologi fra Google og Apple, som kun virker i de nyeste versioner af styresystemerne. Det betyder også, at du desværre ikke kan bruge appen, hvis du har en ældre telefon, der ikke kan opdateres til de nyeste versioner af styresystemer. For iPhones betyder det, at iPhone 6s er den ældste model, som appen kan køre på.

Du kan hente og bruge appen på flere telefoner, hvis du fx har en arbejdstelefon. Hvis du ønsker at dele dit positive testresultat med andre, kan du gøre det på op til tre forskellige telefoner.

Hvis du ikke har NemID, så kan du ikke i appen give besked til dem, du har været tæt på, hvis du bliver smittet med ny coronavirus. Hvis du alene ønsker at få besked om, hvorvidt du har været tæt på en smittet person, behøver du ikke at have NemID for at kunne bruge appen.

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge appen?

Du henter og kommer i gang med at bruge appen ved at følge disse fire trin:

 1. Download appen smitte|stop i App Store eller Google Play Butik. For at hente appen skal du have opdateret din telefons styresystem til den seneste version.
 2. Første gang du åbner appen, skal du give samtykke til, at oplysninger om andre app-brugere, som du har været tæt på, gemmes på din telefon.
 3. Du skal også give tilladelse til, at appen må anvende Google og Apples teknologi "Logning af eksponering for COVID-19".
 4. Telefonen vil nu registrere, hvilke andre app-brugere som du er i nærheden af uden, at du selv kan se, hvem det er. Appen virker i baggrunden, så du behøver ikke have skærmen tændt.

Appen er et digitalt supplement til myndighedernes andre initiativer, som skal bremse smitteudbredelsen. Det betyder, at selvom du henter og anvender appen, skal du stadig følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og afstand. Læs mere om rådene på: www.sst.dk/da/corona.

Hvordan giver jeg andre besked, hvis jeg testes positiv for ny coronavirus?

Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus, kan du bruge appen at dele informationen med andre app-brugere, som du har været tæt på. Det gør du ved at følge disse trin:

 1. På appens hovedskærm trykker du på ”Er du testet positiv?”, hvorefter du vil blive bedt om at logge ind med NemID.
 2. Du skal logge ind med NemID for at få bekræftet, at du er testet positiv. Login med NemID sikrer, at det kun er personer, der er testet positiv, som kan dele oplysningen i appen og ikke personer, der blot har mistanke om at være smittet.
 3. Du bliver spurgt, om du har haft symptomer på COVID-19, og hvornår de startede. Den oplysning bruger appen til at beregne, hvilke andre brugere der skal have besked om, at de har været i øget risiko for smitte ved at have været tæt på dig i den periode, hvor du måske har været smitsom. Det er en vigtig oplysning, da ny coronavirus især smitter i tidspunktet omkring symptomstart.
 4. Til sidst bliver du spurgt om, hvorvidt du vil dele de ID-nøgler, som din telefon har udsendt de sidste 14 dage. Hvis du svarer ja til det, vil de personer, som du har været tæt på, få besked i appen om, at de har været i nærheden af en med COVID-19 og muligvis er blevet smittet. Det betyder, at de skal følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om bl.a. at blive testet.

Husk at du med denne app kun hjælper med at stoppe smittespredningen hos andre, som også bruger appen. Det er derfor vigtigt, at du også tager kontakt til de familiemedlemmer, venner mv., som du ved, at du har været i nær kontakt med, hvis du testes positiv for ny coronavirus. Se mere i pjecen ”Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus”.

Hvordan beregner min telefon, om jeg har været så tæt på en smittet, at der er risiko for, at jeg selv er blevet smittet?

Du får i appen en besked, hvis du har været i nær kontakt med en person smittet med ny coronavirus i det tidsrum, hvor den smittede har været smitsom, og du derfor er i risiko for at være blevet smittet.

Om du har været i risiko for at være blevet smittet beregner telefonen ud fra de af Sundhedsstyrelsen definerede kriterier for at være en nær kontakt, som alle skal være opfyldt:

 1. Du har været i kontakt med den smittede person i mere end ca. 15 minutter.
 2. I var mindre end ca. 1 meter fra hinanden.
 3. Kontakten skete inden for det tidsrum, hvor den smittede person forventes at være smitsom, dvs. indenfor 2 dage før og indtil 8 dage efter, at symptomerne startede (eller at personen blev testet, hvis ikke personen har haft symptomer).

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg i appen får besked om, at jeg har været tæt på en person med COVID-19?

Når du får besked i appen om, at du har været tæt på en person, som er testet positiv for ny coronavirus, bør du hurtigst muligt blive testet, også selv om du ikke har symptomer. Du kan ikke vide, om du selv er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet, indtil du har svar på testen.

Indtil du får svar på testen bør du gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 3. Vær særligt opmærksom på rengøring
 4. Vær særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer på COVID-19

Hvad betyder det at gå i selvisolation?

At du skal isolere dig betyder:

 • At du skal blive hjemme, dvs. inden for egen bolig eller matrikel, så du ikke risikerer at komme i tæt fysisk kontakt med andre. Gå ikke på arbejde og gå ikke ud f.eks. for at købe ind. Få andre til at hjælpe med indkøb, hundeluftning og andre gøremål. Hvis du får varer leveret, så få dem stillet ved døren. Aflys alle besøg og tal i stedet med andre over telefonen eller videoopkald. Undgå især al kontakt med personer, som er i risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 (se sst.dk/corona).

  Mange steder findes der lokale initiativer, hvor du kan søge støtte. Undersøg, om der findes nogle i dit lokalområde. Du kan også kontakte ”Røde Kors Corona Hjælpenetværk” på tlf. 35 29 96 60 eller rodekors.dk/corona/hjælp.

 • At du bør undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med. Det er særligt vigtigt, hvis du bor sammen med en person i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

  Undlad tæt fysisk kontakt som kys og kram, og hold mindst 2 meters afstand. Undgå at sove sammen og at tilbringe længere tid i samme rum. Det bedste er, hvis du kan bruge et separat toilet/badeværelse, men har I kun ét i husstanden, bør du selv rengøre overflader, f.eks. ved at afspritte toiletsæder, håndvask og vandhaner, inden det bruges af andre i husstanden.

Hvis man i en familien har én, der er smittet med ny coronavirus, og de øvrige familiemedlemmer er nære kontakter, kan det være svært at begrænse kontakten. Her er det væsentligste, at kontakten til den smittede begrænses, og at der holdes mindst 2 meters afstand. Øvrige medlemmer i husstanden begrænser kontakten og holder afstand til hinanden i det omfang, det er muligt. Vær ekstra opmærksom på god og grundig hygiejne og rengøring (læs mere om dette nedenfor).

Hvis du bor sammen med et barn, vil barnet have behov for omsorg og kontakt, inkl. kram og trøst. Dette er vigtigere end at holde afstand, hvis der ikke er andre, der kan tage sig af barnet. I den situation skal du tage dig af barnet som du ellers ville, men du skal være særlig opmærksom på god hygiejne og holde godt øje med, om barnet udvikler symptomer.

Hvad betyder det, at jeg skal være ekstra opmærksom på hygiejne?

At du skal have særligt fokus på hygiejne betyder:

 • Vask hænder hyppigt og grundigt med vand og sæbe eller brug håndsprit, hvis du ikke har adgang til vand og sæbe. Håndvask og håndsprit er lige gode, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer.
 • Håndhygiejne er særligt vigtigt efter toiletbesøg, efter at du har pudset næse og før madlavning. Det er vigtigt, at pleje hænderne med fed fugtighedscreme, så du ikke risikerer at få tørre hænder og udvikle eksem.
 • Undlad så vidt muligt at røre dig selv i ansigtet. Når du skal hoste eller nyse, så gør det i et engangslommetørklæde eller i ærmet. Læg brugte engangslommetørklæder i en lukket affaldspose.
 • Del ikke håndklæder med andre.

Hvad betyder det, at jeg skal være ekstra opmærksom på rengøring?

At du skal have særligt fokus på hyppig og grundig rengøring betyder:

 • Rengør dagligt det/de rum, som du opholder dig i, mens du er syg. Brug almindelige rengøringsmidler. Særligt rengøring af kontaktpunkter og overflader, der berøres af mange i husstanden, som f.eks. håndtag, gelændre, kontakter, tastaturer, mus, armlæn, bordkanter, legetøj, vandhaner, toiletter m.v. er vigtigt.

Hvorfor skal jeg testes?

Vi ved, at når man har været meget tæt på en person smittet med ny coronavirus, så er der øget risiko for, at man selv er blevet smittet. De fleste, der er smittet med ny coronavirus, udvikler symptomer mellem 1 og 14 dage, efter de har været udsat for smitte. Mange vil udvikle symptomer på smitte efter 5-7 dage.

Særligt i dagene op til at man får symptomer, er der en øget risiko for, at man kan smitte andre, uden at man er klar over, at man er smittet. Derfor anbefales, at man testes to gange og at man iværksætter selvisolation frem til første negative testresultatet. Dette giver den bedst mulige forebyggelse af smittespredning.

For at vide om du er smittet og skal fortsætte selvisolation, er det derfor vigtigt at du bliver testet.

Hvordan bliver jeg testet?

Når du får besked i appen om, at du har været tæt på en person, som er testet positiv for ny coronavirus, skal du kontakte Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed, som kan henvise dig til test. Når du er blevet henvist, skal du selv gå ind på coronaprover.dk og booke tid til 2 tests:

Book tid til 2 test

 1. test: Book tid til første test hurtigst muligt efter du har fået besked via appen.
 2. test: Book tid til den anden test 2 dage efter den første test.

Anvend mundbind, hvis du skal bryde selvisolationen for at transportere dig til og fra test. Du kan læse mere om, hvordan du anvender mundbind i Sundhedsstyrelsens pjece om brug af mundbind.

Er du i tvivl om hvordan og hvornår, du skal booke tid til test, kan du tage kontakt til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11, som kan vejlede dig.

Skal børn også testes?

De fleste børn får et mildt forløb af COVID-19, men skal som udgangspunkt følge de samme anbefalinger som voksne. Børn bør således også isoleres i hjemmet og testes ligesom voksne.

Barnet kan møde i dagtilbud/skole, hvis den første test er negativ, og barnet fortsat ikke har symptomer. Hvis barnet testes positiv, så undlad at sende barnet i skole/dagtilbud og læs informationsmaterialet Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus.

Man kan vælge at undlade at teste børn under 12 år, som er nære kontakter og ikke har symptomer, da det kan opleves ubehageligt for dem. I stedet kan man vælge at holde barnet hjemme i 7 dage efter, at den sidste nære kontakt fandt sted. Hvis barnet ikke har fået symptomer i de 7 dage, kan barnet igen møde i dagtilbud/skole.\ Hvis barnet får symptomer på COVID-19, skal barnet blive hjemme til 48 timer efter, at barnet ikke længere har symptomer.

Hvad gør jeg, når jeg får testresultatet?

Hvis den første test er negativ, og du ikke har nogen symptomer på COVID-19, behøver du ikke blive hjemme længere. Du kan igen tage i f.eks. skole, handle eller gå på arbejde.

Selvom din første test er negativ, er det vigtigt, at du også tager test nr. 2, da den øger sikkerheden for, at det negative resultat er korrekt.

Du skal være ekstra opmærksom på mulige symptomer på COVID-19 i 14 dage efter, at du har været i nær kontakt med den smittede – også selv om din test var negativ. Hvis du oplever symptomer på COVID-19 er det vigtigt, at du bliver hjemme, indtil du er helt rask – det vil sige indtil 48 timer efter, at dine symptomer er ophørt.

Hvis en af dine test er positiv for ny coronavirus, skal du blive hjemme, og læse mere om, hvordan du skal forholde dig i Sundhedsstyrelsens informationsmateriale Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus.

Hvor præcist kan appen vurdere risikoen for smitte?

Bluetooth-teknologi kan kun måle på afstand og tid og er i øvrigt forbundet med nogen usikkerhed. Appen kan derfor ikke registrere alle typer af tætte kontakter, da fx et kortvarigt kram kan indebære smitterisiko, selv om appen ikke registrerer det som en tæt kontakt.

Derudover er appen afhængig af, hvor mange som har downloadet og bruger appen, samt hvor mange som vælger at dele deres positive testresultat, hvis de testes positiv.

Du kan derfor være blevet smittet med ny coronavirus af en person, som din telefon ikke har registreret. Selvom du bruger appen, skal du derfor altid være opmærksom på symptomer på COVID-19, og på at følge Sundhedsstyrelsernes anbefalinger om god hygiejne og afstand.

Appen kan ikke registrere, hvis du bruger værnemidler som beskyttelse mod smitte. Hvis du har et job i fx sundhedssektoren, hvor du har mange fysiske kontakter, men du anvender de foreskrevne værnemidler, er der derfor en mindre risiko for, at du er blevet smittet, selvom du har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for ny coronavirus.

Kan børn bruge appen?

Ja, børn kan hente og bruge appen, hvis de har en telefon, der opfylder kravene.

Børn under 15 år kan ikke i appen give besked til personer, som de har været tæt på, hvis de bliver smittet. Det kræver login med NemID. Men børn kan få besked, hvis de har været i nærheden af en person, som har COVID-19.

Det anbefales, at forældre taler med deres børn om, hvorvidt de skal hente appen, og hvordan de skal forholde sig, hvis appen giver dem besked om, at de har været i nærheden af en person, der er testet positiv. Hvis et barn under 12 år får besked omsmittesrisiko, så behøver barnet ikke nødvendigvis blive testet. Læs nærmere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til testning af børn under 12 år, som er nære kontakter kan du læse i pjecen ”Til dig, der er en nær kontakt til en person, der ersmittet med ny coronavirus”.

Kan jeg slukke for appen?

Ja, du kan altid vælge at ændre din status i appen til inaktiv. Når du er inaktiv, registrerer telefonen ikke længere andre telefoner, som du opholder dig tæt på.

Du kan altid vælge at ændre din status i appen tilbage til aktiv, hvorefter din telefon igen begynder at registrere udsendte ID-nøgler fra andre telefoner, som du er tæt på.

Hvis du har din telefon slukket, slukker for Bluetooth eller slår funktionen ’Logning af eksponering for COVID-19’ fra i din telefons indstillinger, vil telefonen heller ikke registrere, hvis du er i nærheden af andre brugere af appen.

Kan jeg fravælge at modtage push-beskeder fra appen?

Ja. Hvis du ikke ønsker at modtage push-beskeder fra appen, kan du slå dem fra i din telefons indstillinger.

Du kan stadig gå ind i appen og se, om du har fået besked om, at du har været i nærheden af en person, der har fået COVID-19.

Kan jeg fortsat bruge appen, hvis jeg er blevet smittet og har delt det i appen?

Hvis du er testet positiv med ny coronavirus og har delt det med andre i appen, så kan du fortsat bruge appen. Det betyder, at din telefon fortsat vil registrere, hvis du er tæt på andre app-brugere. Hvis du testes positiv, bør du dog isolere dig hjemme og sørge for, at du ikke kommer i tæt på andre mennesker. Se mere i pjecen ”Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus”.

I tilfælde af, at du skulle blive testet positiv flere gange, kan du igen bruge appen til at dele dette med andre app-brugere.

Jeg er blevet testet positiv, men appen kan ikke finde mit testresultat

Der kan være forskellige årsager til, at appen ikke kan finde dit testresultat, selvom du har fået besked på sundhed.dk eller i MinSundhed om, at du er blevet testet positiv for ny coronavirus:

 • Hvis du logger ind i appen lige efter, at du har fået svaret på sundhed.dk eller i appen MinSundhed, kan det skyldes, at der er forsinkelse på visning af testresultatet i smitte|stop. Vi anbefaler derfor at prøve igen senere.
 • Hvis det er mere end 14 dage siden, at du er blevet testet, så kan appen ikke længere se dit testresultat.
 • Det kan også skyldes en teknisk fejl, og du anbefales derfor at prøve igen senere.

Kan jeg bruge appen, hvis jeg skal på ferie eller arbejder i udlandet?

Telefonen registrerer andre brugere af den danske smittestops-app i udlandet.

I den aktuelle version kan appen ikke modtage information omkring smittede personer fra andre lande, selvom de anvender smitteopsporingsapp, som også er baseret på Googles og Apples teknologi.

Hvor mange gange får jeg besked i appen, hvis en person, som jeg har daglig kontakt med, bliver smittet?

Appen kan ikke skelne mellem, om du møder den samme person mange gange eller om du møder forskellige personer. Det skyldes, at de tilfældigt genererede ID’er, som telefonerne udveksler gennem Bluetooth pga. privatlivsbeskyttelse, skifter hvert 10.-20. minut.

Hvis du dagligt har kontakt med den samme person fx en person i din familie, som testes positiv for ny coronavirus og vælger at dele det i appen, kan du godt få flere beskeder om smitterisiko flere dage i træk. Du får dog højest én besked om dagen med information om smitterisiko.

Hvordan registrerer min telefon personer, som jeg er tæt på?

Telefoner som har appen installeret og aktiveret, bruger Bluetooth-teknologi til at registrere andre telefoner med appen installeret, som du opholder dig tæt på. Når appen er downloadet på din telefon, udsender telefonen jævnligt et radiosignal via Bluetooth. Dette signal inkluderer et ID, som er en række tilfældige tal og bogstaver, der skifter hvert 10-20. minut. ID’erne indeholder ingen oplysninger om din lokalitet eller identitet (hvor eller hvem du er).

Telefoner, som har appen downloadet, opfanger andre telefoners ID’er og udsender deres egne ID’er. På din telefon gemmes ID’er fra de andre telefoner, som er inden for Bluetooth-rækkevide, og der gemmes oplysninger om datoen for kontakten, varigheden af kontakten og signalstyrken mellem telefonerne. Andre telefoner, som modtager ID’er udsendt fra din telefon, vil gemme de samme oplysninger. Oplysninger gemmes kun på din egen telefon, men du har ikke adgang til at se dem, og ingen myndigheder har adgang til dem.

Hvordan ved appen, at jeg er testet positiv for ny coronavirus?

Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus, får du besked på sundhed.dk. Du kan nu vælge at give andre app-brugere, som har været tæt på dig, besked om, at du er testet positiv. For at give andre app-brugere besked, skal du logge ind i appen med NemID for at få bekræftet, at du er testet positiv.

Login med NemID er nødvendig for at sikre, at det kun er personer, som er testet positiv, der kan give besked i appen om, at de er smittet. Du kan derfor ikke give besked, hvis du blot har mistanke om, at du er smittet.

Når du logger ind med NemID, bliver der lavet et opslag i et datasæt, der stammer fra den danske mikrobiologidatabase (MiBA), som indeholder oplysninger om alle danskere, der aktuelt er testet positive. Hvis dit personnummer findes i listen over personer, der er testet positive, bliver der sendt en elektronisk bekræftelse til din telefon. Bekræftelsen på, at du er smittet, registreres af appen ved hjælp af en anonym ID-nøgle og dermed uden, at appen får adgang til dit navn eller personnummer.

Hvis du ikke findes i listen over personer, der er testet positiv for ny coronavirus, så får du besked i appen om, at du ikke har mulighed for at give besked til andre app-brugere. Det kan skyldes, at dit positive testresultat endnu ikke er registreret i det datasæt, som appen laver et opslag i, eller det kan skyldes, at det er mere end 14 dage siden, at du er testet positiv.

Hvordan giver appen besked til andre brugere, som jeg har været tæt på, hvis jeg testes positiv for ny coronavirus?

Hvis du er testet positiv for ny coronavirus, og din telefon har modtaget en elektronisk bekræftelse på det, bliver du spurgt, om du vil dele dine udsendte ID’er fra de seneste 14 dage.

Hvis du accepterer dette, bliver dine ID’er sendt til en nøgledatabase. Den nøgledatabase indeholder oplysninger om ID’er på alle de app-brugere, der gennem appen har bekræftet, at de er testet positiv for ny coronavirus. ID’erne indeholder ikke information om din identitet eller lokalitet (hvem og hvor du er).

Sammen med ID’erne sender appen også oplysninger om det tidspunkt, hvor dine symptomer på COVID-19 begyndte. Det tidspunkt kan du selv have oplyst i appen. Det kan også være, at du ikke har haft symptomer, eller at du ikke kan huske, hvornår symptomerne begyndte. I så fald anvendes en dato beregnet på baggrund af din testdato.

Alle telefoner med appen henter jævnligt en liste over ID’er fra app-brugere, der er bekræftet smittet, fra nøgledatabasen. Dvs. de ID’er, der har været tilknyttet personer, der er bekræftet positive. Hver telefon undersøger, om de har registreret, at telefonen har været i kontakt med en af de ID’er, som tilhører en telefon fra en app-bruger, der er testet positiv.

Hvis din telefon har registreret, at du har været i kontakt med en person, der er testet positiv, så beregner telefonen, om du har været så tæt på personen, at der er en risiko for, at du er blevet smittet med COVID-19.

Om der er en risiko for, at du er blevet smittet beregner telefonen ud fra de af Sundhedsstyrelsen definerede kriterier for være en nær kontakt, som alle skal være opfyldt:

 • Du har været i kontakt med den smittede person i mere end ca. 15 minutter.
 • I var mindre end ca. 1 meter fra hinanden.
 • Kontakten skete inden for det tidsrum, hvor den smittede person forventes at være smitsom, dvs. indenfor 2 dage før og indtil 8 dage efter, at symptomerne startede (eller at personen blev testet, hvis ikke personen har haft symptomer)

Anvender appen GPS til at registrere, hvor jeg har været?

Nej appen anvender ikke GPS til at opsamle og registrere oplysninger om, hvor du har været.

Danmark har valgt ikke at benytte GPS-teknologi i appen. Ydermere er det et af principperne for anvendelse af teknologi fra Google og Apple, at det ikke kan benyttes i en app, der anvender GPS til at registrere oplysninger om brugernes lokationer.

På Android telefoner bliver du bedt om at aktivere lokation, hvilket skyldes, at Bluetooth er integreret i lokaktionsmodulet. Det er vigtigt at understrege, at selvom du siger ja til det, så har appen ikke adgang til din lokation eller GPS-oplysninger.

Hvad indebærer Google og Apples teknologi?

Google og Apple har sammen udviklet en fælles Bluetooth-teknologi til telefoner, som kan bruges af sundhedsmyndigheder verden over til at reducere udbredelsen af COVID-19. Teknologien kalder Google og Apple "Logning af eksponering for COVID-19".

Teknologien er indbygget i de nyeste versioner af styresystemerne iOS og Android og anvendes som en del af smitte|stop-appen, som de danske sundhedsmyndigheder har udviklet. Når du henter appen, giver du tilladelse til, at Google og Apples teknologi anvendes på din telefon, hvilket betyder, at din telefon gennem Bluetooth udveksler og gemmer oplysninger om, hvilke andre telefoners udsendte ID-nøgler, som du har været i nærheden af. Hvis du bliver smittet med COVID-19, kan du gennem appen underrette andre brugere, som du har været i nærheden af.

Google og Apple har i udviklingen af deres teknologi haft stort fokus på privatlivsbeskyttelse. Det betyder, at der i styresystemet og i apps, der anvender teknologien, er implementeret en række teknologiske principper, som skal beskytte borgerens data, fx:

 • De tilfældige ID-nøgler, som udsendes via Bluetooth-signalet, udskiftes løbende for at sikre, at de ikke kan bruges til at identificere, hvem du er, eller hvor du har været.
 • Kun sundhedsmyndighederne kan anvende teknologien i apps, de har lanceret som en del af indsatsen mod COVID-19.
 • Oplysninger om, hvilke andre telefoners udsendte ID-nøgler, som du har været i nærheden af, gemmes kun på din egen telefon, og ingen brugere af appen eller myndigheder har derfor adgang til oplysninger om, hvem du har været i nærheden af.
 • Det er op til hver enkelt borger at vælge at downloade og anvende appen. En bruger kan også vælge at slukke for appen eller helt afinstallere den.

Hvilke data registrerer min telefon?

På din telefon gemmes ID’er fra andre telefoner, som er inden for Bluetooth-rækkevide, og der gemmes oplysninger om datoen for kontakten, varigheden af kontakten og signalstyrken mellem telefonerne. Andre telefoner, som modtager ID’er udsendt fra din telefon, vil gemme de samme oplysninger. Oplysninger gemmes kun på din egen telefon, men du har ikke adgang til at se dem, og ingen myndigheder har adgang til dem.

Appen registrerer og viser dig, hvor mange beskeder du i løbet af de seneste 14 dage har fået om, at du har været tæt på en smittet og derfor muligvis selv er blevet smittet.

Læs om appens behandling af personoplysninger her

Hvilke data har myndighederne adgang til?

Ingen myndigheder har adgang til oplysninger fra din telefon om, hvem der har hentet appen, hvem du har været i nærheden af – heller ikke hvis du i appen får besked om, at du har været tæt på en person, der er smittet med COVID-19. Appen anvender en teknologi fra Google og Apple, som sikrer, at oplysningerne kun opbevares på telefonen og det er ikke muligt for myndigheder at få adgang til.

Styrelsen for Patientsikkerhed er dataansvarlig for appen og har fra den danske mikrobiologidatabase (MiBA) et datasæt omkring alle danskere, der aktuelt er testet positiv med ny coronavirus. Når du logger ind med NemID, fordi du vil give dine kontakter besked om, at du er blevet smittet, bliver der lavet et opslag i et datasæt fra MiBA for at validere din smittestatus. Oplysninger om dit NemID gemmes i højest 24 timer af Styrelsen for Patientsikkerhed for at sikre, at du er testet positiv, og dit personnummer bliver ikke brugt til andet end det.

Hvis du er testet positiv med ny coronavirus, bliver du spurgt, om du vil dele de ID’er, som din telefon har udsendt de seneste 14 dage. Hvis du accepterer det, bliver dine ID’er sendt til en database, som indeholder oplysninger omkring ID’er på alle de app-brugere, der gennem appen har bekræftet, at de er testet positiv med ny coronavirus.

Styrelsen for Patientsikkerhed opbevarer ID’er i databasen med det formål, at andre telefoner med appen kan hente ID’er og undersøge, om de har været i nærheden af en bruger, der er testet positiv. Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke ud fra ID’er vide, hvem du er, da de er tilfældigt genererede koder bestående af tal og bogstaver.

Læs om appens behandling af personoplysninger her

Hvor længe opbevares data fra appen?

Oplysninger på din telefon omkring, hvilke andre telefoners ID’er, som du har været i nærheden af, slettes automatisk efter 14 dage.

Oplysninger på din telefon omkring, hvor mange gange du har fået en besked om at have været tæt på en person, der er testet positiv med ny coronavirus, slettes automatisk efter 14 dage.

Styrelsen for Patientsikkerhed gemmer oplysninger om tilfældigt genererede ID-nøgler på personer, der er testet positiv og har sagt ja til at dele nøglerne med appen, i 14 dage.

Styrelsen for Patientsikkerhed gemmer oplysninger fra dit NemID i 24 timer, hvis du logger ind for at få bekræftet, at du er testet positiv. Data gemmes i 24 timer for at sikre, at du kun tre gange på 24 timer kan logge ind med NemID og give andre besked om smitterisiko.

Hvis du sletter din app, så bliver alle oplysninger om dine kontakter slettet. Alle data slettes desuden, når appen ikke længere er i brug, eller når bekendtgørelsen ophæves.

Læs om appens behandling af personoplysninger her

Hvilke formål kan mine data blive anvendt til?

Appen har kun ét formål – nemlig at forebygge og stoppe udbredelse af ny coronavirus. Det gør appen ved at give dig besked, hvis du har været tæt på en person, der er smittet og har valgt at dele det gennem appen. Formålet med appen fremgår af bekendtgørelsen om appen, og derfor er det ikke lovligt at bruge oplysninger fra appen til andre formål.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til at indføre foranstaltninger mod dig. Det vil sige, at oplysninger, der er indsamlet gennem appen, ikke vil blive brugt til påbud om fx karantæne eller testning.

Til at evaluere effekten af appen kan sundhedsmyndighederne på et aggregeret og anonymt niveau se, hvor mange, der har downloadet appen og hvor mange, der vælger i appen at give besked om smitte til nære kontakter.

Anvendelse af Google og Apples teknologi i den danske smitte|stop-app betyder, at myndighederne ikke teknisk har adgang til oplysninger fra telefoner om, hvem der har været i nærheden af hinanden og hvem, der får besked om mulig smitterisiko.

Læs om appens behandling af personoplysninger her

Hvordan er mine data sikret i appen?

Vi prioriterer datasikkerhed højt, og du kan være helt tryg ved at downloade og bruge smitte|stop.

Inden lanceringen har appen været igennem en omfattende sikkerhedstest. I sikkerhedstesten har et internationalt anerkendt sikkerhedsfirma gennemført en række tests og review af appens kildekoder for at undersøge, hvilke potentielle trusler, der kan påvirke datafortroligheden og appens tilgængelighed.

Derudover er der i forbindelse med lanceringen udarbejdet en konsekvensanalyse af de registreredes rettigheder (DPIA), som indeholder en beskrivelse af risiciene for de registreredes og de foranstaltninger, der påtænkes for at imødegå disse risici.

Læs konsekvensanalyse vedr. databeskyttelse her.

Er appens behandling af personoplysninger lovlig?

Der er i forbindelse med udvikling og lancering af appen udstedt bekendtgørelse om registrering af og adgang til oplysninger om elektronisk registrerede kontakter i forbindelse med forebyggelse og inddæmning af smitte med COVID-19. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i § 21 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Personoplysninger vil kun blive benyttet til de formål, der er beskrevet i bekendtgørelsen.

Derudover er der hjemmel til at behandle oplysningerne i databeskyttelsesforordningens artikel. 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra i og litra g.

Link til bekendtgørelse

Hvem er dataansvarlig og databehandler for appen?

Styrelsen for Patientsikkerhed er dataansvarlig for appen, da styrelsen har myndighedsansvaret for smittesopsporing.

Styrelsen for Patientsikkerhed benytter databehandlere til at indsamle oplysningerne:

 • Digitaliseringsstyrelsen fungerer som databehandlere for Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med opbevaringen af dine rullende systemgenerede ID’er, når du vælger at udsende en smittenotifikation. Digitaliseringsstyrelsen anvender underdatabehandleren Netcompany til behandling af personoplysninger.
 • Sundhedsdatastyrelsen fungerer som databehandler for modtagelse af oplysninger fra Statens Serum Institut, og den registrering der sker, når du logger ind med NemID. Sundhedsdatastyrelsen benytter Trifork som underdatabehandler.

Inden lancering af appen er der udarbejdet de nødvendige databehandleraftaler mellem parterne.

Læs om appens behandling af personoplysninger her

Kan jeg klage over appen?

Du kan klage over Styrelsen for Patientsikkerheds behandling af personoplysninger, hvis du ikke mener, det sker i overensstemmelse med beskrivelsen, eller hvis du mener, at behandlingen strider imod databeskyttelsesreglerne.

Hvis du ønsker at klage, bør du i første omgang kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed. Så har vi mulighed for at tage stilling til din henvendelse og eventuelt ændre den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Datatilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med overholde af reglerne om databeskyttelse i Danmark. Du kan finde oplysninger om Datatilsynet, og om hvordan du klager på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Hvem har besluttet at udvikle appen?

Regeringen har besluttet at udvikle og lancere en app til smitteopsporing i forbindelse med genåbningen af Danmark.

Der er indgået en politisk aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UFG) om formål med appen, løsningsmodel og principper for privatlivsbeskyttelse.

Link til den politiske aftale.

Hvilke myndigheder står bag appen?

Sundheds- og Ældreministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har i fællesskab udviklet appen smitte|stop, som en del af myndighedernes indsats mod COVID-19.

Hvilke it-virksomheder har udviklet appen?

It-leverandøren Netcompany har for sundhedsmyndighederne og Digitaliseringsstyrelsen udviklet appen smitte|stop. Derudover har it-leverandøren Trifork udviklet den autorisationsserver, hvor borgere gennem appen logger ind med NemID og validerer, at de er testet positiv for ny coronavirus.

Sundhedsmyndighederne, Digitaliseringsstyrelsen og Netcompany har samarbejdet med Google og Apple om at anvende teknologien ’Logning af eksponering for COVID-19’ i den danske smitte|stop-app.

Hvilke eksperter har været inddraget i arbejdet med appen?

Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen har nedsat et såkaldt Advisory Board, der har fulgt arbejdet med appen. Et Advisory Board består af en række eksperter, som bidrager med viden, rådgivning og erfaringer. I forbindelse med appen har de udvalgte repræsentanter i Advisory Boardet bidraget med deres viden, rådgivning og erfaring inden for områder som sikkerhed, privatlivsbeskyttelse og teknologiske valg i appen.

Advisory Board’et består af fem repræsentanter:

 • Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, medlem af Dataetisk Råd
 • Christiane Vejlø, CEO Elektronista Media, medlem af Dataetisk Råd
 • Sune Lehmann, professor på Institut for Matematik og Computerscience, DTU
 • Mikkel Thorup, professor på Institut for Datalogi, KU
 • Jacob Herbst, Chief Technical Officer i Dubex, medlem af Cybersikkerhedsrådet

Derudover har sundhedsmyndighederne og Digitaliseringsstyrelsen drøftet appen med det nationale Cybersikkerhedsråd, Dataetisk Råd og Datatilsynet.

Hvilket samarbejde har der været med andre lande og internationale myndigheder om appen?

Mange lande arbejder på at udvikle tilsvarende apps, der kan understøtte myndighedernes indsats mod COVID-19. De danske sundhedsmyndigheder og Digitaliseringsstyrelsen er i løbende dialog med en række europæiske lande om erfaringer og opsætning af parametre i appen. Første version af appen kan kun anvendes, hvis man har en dansk Google Play eller Apple-konto, men sundhedsmyndighederne og Digitaliseringsstyrelsen arbejder sammen med EU og andre europæiske lande på at videreudvikle appen, så den kan bruges på tværs af grænser.

Hvordan får jeg besked om, at jeg har været i tæt kontakt med en person med COVID-19?

Hvis du har været tæt på en app-bruger, som er testet positiv, vil du modtage en push-besked på din telefon fra appen.

I appen kan du se en liste med beskeder om, hvor mange gange du i løbet af de sidste 14 dage har været i nærheden af en person, der har fået COVID-19 og har valgt at dele det i appen. Tidspunktet i beskeden angiver kun tidspunktet, hvor du har fået besked om smitterisiko, men du kan ikke se, hvornår du har været tæt på personen, hvem det er, eller hvor det har været.

I beskeden vil der være et link til sundhedsmyndighedernes aktuelle anbefalinger for, hvad du bør gøre, når du har været tæt på en person, der er blevet testet positiv for ny coronavirus.

Bliver appens kildekode gjort offentlig tilgængelig?

Nej, appens kildekode bliver ikke gjort offentlig tilgængelig. Det skyldes, at det vil øge risikoen for sikkerhedsbrud, idet personer eller organisationer med ondsindede intentioner lettere vil kunne hacke eller på anden vis angribe løsningen. Kildekoden er blevet reviewet af et eksternt sikkerhedsfirma, og specifikationer til API'et fra Apple og Google er offentligt tilgængeligt. Datasikkerhed er af høj prioritet i appen, og appen er testet grundigt inden lanceringen, så du kan være helt tryg ved at anvende den.

Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål til appen?

Hvis du har spørgsmål til appen, som du kan ikke kan finde svar på, eller du oplever en fejl eller et problem i appen, kan du kontakte sundhed.dk’s support.

Skriv en e-mail til info@sundhed.dk, eller ring på telefon 44 22 20 80.

Telefonen er åben:

 • Mandag-torsdag: kl. 9.00 - 15.00
 • Fredag: kl. 9.30 - 15.00

Supporten er lukket lørdage, søndage og helligdage.

Bruger appen meget strøm?

Nogle brugere oplever, at smitte|stop tager meget strøm på telefonens batteri. Strømforbruget afhænger bl.a. af, hvilken model din telefon er, eller hvor gammel den er. Du kan i din telefons indstillinger se, hvor meget batteristrøm appen bruger i forhold til andre apps og funktioner på din telefon. Vi er i dialog med Google og Apple, da det er dem, der kan optimere appens strømforbrug.

Jeg får en fejlmeddelelse om, at område for notifikationer om eksponering er ændret

Vi er opmærksomme på denne fejlmeddelelse, som kan forekomme, hvis du er i nærheden af et udenlandsk netværk eller er i et område med dårligt netværk.

Apple har oplyst, at appen stadig virker, selvom du får fejlmeddelelsen, men hvis du vil være helt sikker, så kan du under telefonens indstillinger søge på enten ’covid’ eller ’smittestop’. Vælg ’Logning af eksponering for COVID-19’ og tjek, at logningen er slået til.

Fejlen bliver på iPhones rettet med en kommende opdateret version af styresystemet iOS.