Spring til indhold

Nyheder

31. 03. 2023

Smittestop-appen er lukket helt ned

Regeringen har besluttet, at smittestop-appen lukkes helt ned, og appen vil således ikke indgå i beredskabet til håndtering af covid-19.

Appen er fjernet fra App Store og Google Play, og du kan derfor slette appen fra din telefon, da den ikke vil blive taget i brug igen

25. 03. 2022

Smittestop-appen lukker

Covid-19-pandemien udvikler sig positivt med faldende smittetal, og der forventes endnu lavere smitte i løbet af foråret. Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke længere test af personer, der har været i kontakt med en smittet.

Derfor har regeringen nu besluttet, at Smittestop-appen lukkes ned. Beslutningen er truffet på baggrund af en indstilling fra Sundhedsstyrelsen.

Konkret sker der det, at appen bliver opdateret den 25. marts 2022. Opdateringen betyder, at brugerne i appen får en besked om, at appen ikke længere er aktiv. Når appen er opdateret, kan man ikke længere kan melde sig smittet i appen, og man får heller ikke længere besked om, at man har været tæt på en smittet. Hvis man ikke opdaterer appen, vil appen blive inaktiv den 31. marts 2022.

Alle data i systemerne vil i forbindelse med nedlukningen blive slettet. Lokale data fra appen på telefonen vil brugerne selv kunne slette. Hvis ikke man selv sletter lokale data, så bliver data automatisk slettet efter 14 dage.

Om smittestop-appen

Smittestop-appen har siden juni 2020 været et digitalt supplement til kontaktopsporingen. Formålet med appen var at give besked om smitterisiko til personer, der havde været i nærheden af en smittet person f.eks. i offentlig transport eller i nattelivet. Appen er blevet downloadet mere end 2,5 mio. gange, over 500.000 har meldt sig smittet i appen, og appen har været med til at bremse flere tusinde smittekæder. Smittestop-appen vil fremover findes i en beredskabsversion, så den igen kan tages i brug, hvis fremtidige udviklinger i pandemien skaber et behov for at opskalere smitteopsporingen.

Læs mere under Spørgsmål og svar

16. 12. 2021

Hvis du får en besked fra smittestop-appen, skal du testes med en hurtigtest hurtigst muligt

Når du modtager en besked fra smittestop-appen betyder det, at du har været tæt på en person, som er testet positiv med COVID-19, og der kan være en risiko for, at du er blevet smittet. Du er ikke kategoriseret som nær kontakt, men ”anden kontakt”. Tidligere var anbefalingen, at du kunne vælge at blive testet med en PCR-test eller med en hurtigtest. Nu er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at du bliver testet hurtigst muligt med en hurtigtest, medmindre du har symptomer eller på anden vis har fået besked om, at du har været nær kontakt til en person, der er testet positiv.

Du anbefales også at blive testet med en hurtigtest, selvom du er blevet vaccineret eller tidligere har været smittet. Du skal være særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer, og huske de generelle smitteforebyggende anbefalinger som god håndhygiejne og at holde afstand.

09. 07. 2021

Smitte|stop er blevet opdateret til version 2.4

Smittestop-appen er i dag opdateret til version 2.4. Med denne version er der sket en teknisk opgradering af appen, så den anvender den seneste version af Google og Apples smitteopsporingsteknologi. Kildekoden til appen er frigivet og kan findes på https://github.com/Sundhedsdatastyrelsen

10. 05. 2021

En mulig sårbarhed ved brug af smitte|stop appen på Android-telefoner er nu rettet

Google har oplyst, at den mulige sårbarhed i smitte|stop er rettet. Sundhedsministeriet er blevet gjort opmærksom på en sikkerhedssvaghed i appens underliggende teknologi fra Google, som benyttes af mange smittestop-apps fra hele verden. Sårbarheden gjorde det teoretisk muligt at få adgang til data om fx brugere af appen, men der foreligger ingen oplysninger om, at den mulige sikkerhedsbrist er udnyttet.

For nærmere beskrivelse af den mulige sikkerhedsbrist på Android-telefoner henvises til nyheden ”Mulig sårbarhed i Smittestop” (30.04.2021).

30. 04. 2021

Mulig sårbarhed i Smittestop

Der er identificeret en mulig sårbarhed ved brug af Smittestop app’en på Android-telefoner. Den mulige sikkerhedsbrist er fundet i appens underliggende teknologi fra Google og er altså ikke en fejl i den danske app.

Sårbarheden indebærer, at oplysninger i telefoners logfiler om ID-nøgler, potentielt kan være tilgængelige for uvedkommende. De rullende ID-nøgler er en række tilfældige tal og bogstaver, som telefoner med appen installeret udveksler gennem bluetooth-signal, når de er i nær kontakt. Hvis sikkerhedsbristen udnyttes, kan oplysningerne om ID-nøglerne potentielt sammenstilles med andre oplysninger og på den måde bruges til at udlede oplysninger om fx brugere af appen og deres nære kontakter.

Sundhedsministeriet ser med alvor på denne sikkerhedssvaghed og er i kontakt med EU-Kommissionen, sundhedsmyndigheder i andre lande og Google om problemstillingen. Google har oplyst, at man er i gang med at implementere opdateringer, som inden for de kommende dage vil få lukket sårbarheden. Den mulige sårbarhed er meldt til Datatilsynet.

Der foreligger ingen oplysninger om, at den mulige sikkerhedsbrist er udnyttet, og vurderingen er, at den primært kan udnyttes af avancerede hacker-værktøjer.

Derfor anbefaler Sundhedsministeriet på linje med andre lande, der benytter tilsvarende apps, at man som Android-bruger af Smittestop fortsat kan bruge appen.

10. 03. 2021

Valg af leverandør til Smittestop

Smittestop-appen er hver uge med til at bremse smittekæder, og er derfor et vigtigt redskab til at kontrollere smittespredningen i forbindelse med den kommende genåbning. Derfor opfordres alle til at hente og bruge appen.

Den nuværende kontrakt med Netcompany udløber ved udgangen af marts, og derfor har Sundhedsdatastyrelsen gennemført et EU-udbud af "Kontrakt om videreudvikling, vedligehold og support samt drift af Smitte|stop appen"

Ved tilbudsfristens udløb havde Sundhedsdatastyrelsen modtaget to tilbud - et fra Netcompany A/S og et fra Trifork Public A/S.

Tilbuddene er herefter vurderet ud fra tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med følgende underkriterier og vægtning:

 • Den tilbudte løsning - 50 pct.
 • Løbende samarbejde – 25 pct.
 • Pris – 25 pct.

Ud fra den samlede vurdering anses Netcompany A/S for at have afgivet det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Sundhedsdatastyrelsen har derfor den 10. marts 2021 indgået kontrakt med Netcompany A/S om videreudvikling, vedligehold, support og drift af Smittestop-appen.

16. 02. 2021

Prøvesvar fra private testudbydere er nu i appen

Hvis du testes positiv for COVID-19 hos en af de private testudbydere, får du nu mulighed for at melde dig smittet i smitte|stop-appen og informere personer, som du har været tæt på om eventuel smitterisiko.

Det har ikke tidligere været muligt at melde sig smittet i smitte|stop, hvis man er testet positiv ved en antigentest foretaget hos en privat testudbyder, men det ændres nu, så personer, der testes i privat regi på lige fod med personer, der testes i offentlig regi, kan melde sig smittet i appen. Dermed bliver det muligt at bryde endnu flere smittekæder i samfundet.

Prøvesvarene fra de private testudbydere indberettes nu til den danske mikrobiologidatabase (MIBA), ligesom resultaterne fra de offentlige teststeder, og herfra får appen data om, hvem der er testet positiv. På den måde sikres det, at kun personer der rent faktisk er testet positiv kan melde sig smittet i appen. Prøvesvarene fra de forskellige udbydere kommer løbende ind i appen afhængigt af tempoet for, hvornår de begynder at aflevere data til MIBA.

Data fra de første udbydere er tilgængeligt i appen fra i dag, og det betyder, at du nu kan melde dig smittet, hvis du er blevet testet positiv for COVID-19 hos en af følgende private testudbydere:

Data fra de private testudbydere overføres ikke så hyppigt til appen, som data fra de offentlige teststeder. Derfor kan du opleve at få en fejlmeddelelse, når du forsøger at melde dig smittet efter en positiv test hos en af udbyderne på listen. Sker det, skal du blot forsøge at melde dig smittet i appen igen dagen efter.

Data fra de resterende private testudbydere afleveres og indlæses løbende i appen i de kommende uger. Du vil først kunne melde dig smittet, når netop dit teststed er koblet op på løsningen. Listen ovenfor opdateres løbende efterhånden som flere udbydere opkobles.

10. 02. 2021

Smitte|stop er nu blevet opdateret til version 2.3

Smitte|stop appen forbedres løbende, og er nu opdateret til version 2.3, som gør det muligt for dig at få en påmindelse om at tænde appen igen, hvis du på et tidspunkt vælger at slukke appen.

Du kan vælge at slukke smitte|stop, hvis appen i en periode ikke skal registrere dine kontakter. Med den nye version, kan appen nu også hjælpe dig med at huske at tænde for den igen efter en valgfri tidsperiode. Konkret virker løsningen ved, at du, når du slukker appen, får mulighed for at vælge, om du vil have en påmindelse om at tænde appen igen og i så fald hvornår. Ved at bruge påmindelsen mindskes risikoen for, at brugere af appen ubevidst går rundt med appen slukket, fordi de har glemt at tænde for den igen. Med opdateringen bliver smitte|stop dermed et endnu mere effektivt redskab til at stoppe udbredelsen af COVID-19.

Version 2.3 indeholder derudover en mindre opdatering på Android-telefoner, som giver forbedrede muligheder for at indstille notifikationer fra appen under telefonens indstillinger.

Hvad skal du selv gøre for at få den nye version?

Hvis du har valgt automatisk opdatering af apps, skal du ikke gøre noget. Hvis du har fravalgt automatisk opdatering af apps, skal du selv sørge for at opdatere appen til den opdaterede version i App Store eller Google Play Butik.

27. 01. 2021

Nu virker smitte|stop på ældre iPhone modeller

Smitte|stop-appen er nu opdateret til version 2.2. Med den nye version er det blevet muligt at bruge appen på flere ældre modeller af iPhones. Det gælder iPhone 5s, iPhone 6 og iPhone 6+.

Det har ikke tidligere været muligt at bruge appen på de ældre iPhones modeller, da appen er bygget med en helt ny teknologi, som indtil nu som minimum har krævet, at telefonens styresystem skulle være opdateret til iOS 13.5. Teknologien er nu blevet videreudviklet, så den understøttes på version 12.5 af styresystemet, som de ældre iPhones-modeller kan opdateres til.

Hvis du har en iPhone 5s, iPhone 6 og iPhone 6+ og ønsker at downloade appen, skal du sikre dig, at dit styresystem er opdateret til iOS 12.5, hvorefter du kan hente appen fra App Store.

Smitte|stop bliver løbende forbedret, så den kan blive et endnu mere effektivt redskab i kampen mod udbredelse af COVID-19. 2,1 mio. danskere har allerede downloadet appen, og med den nye opdatering bliver det nu muligt for endnu flere danskere at downloade og bruge smitte|stop-appen til gavn for smitteopsporingen. Jo flere der anvender smitte|stop, desto flere smittekæder kan appen hjælpe med at bremse.

Næste forbedring af appen er allerede på trapperne, og i starten af februar bliver det muligt for personer, der testes positiv for COVID-19 hos private testudbydere, at melde sig smittet i appen og informere nære kontakter om evt. smitterisiko.

16. 12. 2020

Nu kan du se dagens smittetal i smitte|stop

Smitte|stop-appen er nu blevet opdateret til version 2.1.

Med den nye version får du en hurtig og nem adgang til dagens smittetal direkte i appen. Dagens tal giver et overblik over det daglige antal nye smittede og hvor mange smittede, der har været i alt. Du finder også informationer om antal døde, antal nyindlagte og hvor mange COVID-19-tests, der laves dagligt. Vi opdaterer ugentligt appen med informationer om, hvor mange gange appen er downloadet og hvor mange personer, der har brugt appen til at sende positive smitte-notifikationer.

Sundheds- og Ældreministeriet er opmærksomme på, at nogle app-brugere med Android-telefoner oplever, at deres telefoner ikke kontrollerer stabilt for eksponeringer, hvilket der arbejdes hårdt på at forbedre. Alle brugere opfordres til at åbne appen med jævne mellemrum samt sørge for, at appen ikke swipes væk, men at den fortsat kører i baggrunden. Med dagens tal i appen har du nu en anledning til jævnligt at åbne appen.

I forbindelse med den ny version af appen, er det konstateret, at brugere af Android-telefoner med styresystem 11 ved en fejl kan opleve at få beskeden ”Smitte|stop er inaktiv – åbn, og genaktiver Smitte|stop”, selvom deres app er aktiv. Du skal blot trykke på beskeden, så den forsvinder. Der arbejdes på at rette fejlen hurtigst muligt.

Læs andre gode råd til at sikre en optimal brug af appen her: smittestop.dk/status/

Smitte|stop-appen bliver løbende forbedret, så den kan blive et endnu mere effektivt redskab til at stoppe udbredelsen af COVID-19.

15. 12. 2020

Smitte|stop kommer til at virke på ældre iPhone modeller

Det vil snart være muligt for endnu flere danskere at bruge smitte|stop, da appen kommer til at virke på flere ældre modeller af iPhones. Det kommer til at gælde for iPhone 5s, iPhone 6 og iPhone 6+. Det forventes, at appen kommer til at virke på disse telefoner i starten af det nye år.

Danskere med ældre iPhone modeller har ikke tidligere haft mulighed for at bruge appen, da appen er bygget på en ny teknologi fra Apple, der som minimum kræver, at styresystemet skal være opdateret til version iOS 13.5. Det har betydet, at det kun er personer med nyere iPhones, der har kunne downloade smitte|stop.

Apple har nu videreudviklet teknologien, så det understøttes på version 12.5 af styresystemet, som ældre telefoner kan opdateres til. Det kræver dog en række tekniske tilpasninger af appen. Derfor forventes det, at brugere af ældre iPhones kan bruge appen i starten af 2021.

Denne ændring betyder, at det bliver muligt for endnu flere danskere at downloade og bruge appen til gavn for smitteopsporingen. Jo flere der anvender smitte|stop, desto flere smittekæder kan appen hjælpe med at bremse.

24. 11. 2020

Nye anbefalinger ved besked om smitterisiko fra appen

Anbefalingerne er i appen nu ændret, så hvis man får besked om smitterisiko, skal man testes én gang hurtigst muligt ved at bestille tid på www.coronaprover.dk. Man skal kun selvisolere sig, hvis man i øvrigt har symptomer på COVID-19 eller på anden måde har fået at vide, at man er nær kontakt til en smittet person.

De nye anbefalinger kommer efter, at erfaringer og test har vist, at appen med de nuværende indstillinger i nogle situationer sender beskeder til personer, som har været længere væk end 1 meter fra en person, der har meldt sig smittet i appen, eller at kontakten varede i under 15 minutter, som er Sundhedsstyrelsens definition af en nær kontakt. Det skyldes, at appen beregner, om man har været i nær kontakt med personer, der har meldt sig smittet ved brug af bluetooth, der estimerer tiden, man har været i nærheden af den smittede, og afstanden målt i signalstyrke. Denne teknologi er forbundet med en vis usikkerhed, bl.a. fordi bluetooh virker forskelligt på forskellige modeller af telefoner.

De nuværende indstillinger i appen er valgt, fordi de giver den største sandsynlighed for, at appen i de fleste tilfælde vil give besked om smitterisiko, hvis kontakten med en person, der er testet positiv har opfyldt Sundhedsstyrelsens definition af en nær kontakt, men indstillinger betyder altså, at man også kan få besked, hvis man er lidt længere væk eller har kontakt i kortere tid.

Data viser, at kun en mindre andel af de personer, der får besked om smitterisiko fra appen efterfølgende testes positiv. Derfor er det nu vurderet, at det ikke længere er nødvendigt at selvisolere sig, hvis man får besked om smitterisiko fra appen.

Det er vigtigt at følge anbefalinger og blive testet hurtigst muligt, hvis du får besked fra appen om smitterisiko, da ny coronavirus kan smitte ved kortvarig kontakt.

Du kan på smittestop.dk/status se gode råd til, hvordan man sikrer optimal brug af appen, herunder at man anbefales jævnligt at åbne appen og se, at appen er aktiv og lyser grøn.

Læs de nye anbefalinger her.

Læs Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger til nære kontakter her.

20. 11. 2020

Smittestop-appen og COVIDmeter sendes i udbud

Læs nyhed her.

27. 10. 2020

Appen er nu opdateret til version 1.2

Smittestops-appen bliver løbende forbedret, så den kan blive et endnu mere effektivt redskab til at stoppe udbredelsen af COVID-19 i takt med et stigende smitteantal.

Appen er nu opdateret til version 1.2, som indeholder:

 • En forbedret metode til at beregne, om du har været i tæt kontakt med personer, der er testet positiv med COVID-19. Justeringen øger sandsynligheden for, at personer omfattet af definitionen af en nær kontakt får en besked i appen. Læs mere om den forbedrede metode her
 • Ændring af tidsparameteren, så appen giver besked om smitterisiko efter 10 minutters registreret kontakt med en bruger, som har meldt sig smittet i appen. Ændringen er foretaget, da der ved test af appen i forskellige hverdagssituationer har vist sig, at der er nogen variation i, hvor lang tid forskellige telefoner registrerer tiden for kontakt. For at øge sandsynligheden for, at telefoner der har været tæt på hinanden i 15 minutter i virkeligheden sender notifikationer om smitterisiko, ændres parameteren derfor til 10 minutter på telefonen.
 • På telefoner med Android-styresystem er der implementeret en ændring, der øger sandsynligheden for, at din app løbende kontrollerer for, om du har været i nærheden af personer, der er testet positiv. Denne ændring skyldes, at test og henvendelser i supporten har vist, at operativsystemet på Android-telefoner nogle gange blokerer for, at smittestop foretager disse kontroller, når appen befinder sig i baggrunden. Du kan med den nye version af smittestop på din Android-telefon opleve, at du kortvarigt får vist et lille smittestop-ikon på skærmen eller ser beskeden ”Smitte|stop henter information”, der giver dig sikkerhed for, at appen aktivt undersøger for potentielle kontakter med brugere, der har meldt sig smittet. Det, du selv kan gørefor at minimere denne risiko, er at sørge for, at appen ikke swipes væk, men fortsat kører i baggrunden, samt åbne appen med jævne mellemrum.

Der er oprettet en ny side på smittestop.dk/status, hvor du kan følge med i driftsstatus på appen, og her vil blive skrevet, hvis der opleves problemer eller driftsforstyrrelser på appen. Du kan også se på siden, hvad du selv kan gøre for at sikre dig, at appen virker bedst muligt på din telefon. Derudover bliver der hver mandag offentliggjort seneste tal for brug af appen på siden.

Hvad skal du selv gøre for at få den nye version?

Hvis du har valgt automatisk opdatering af apps, skal du ikke gøre noget. Hvis du har fravalgt automatisk opdatering af apps, skal du selv sørge for at opdatere appen til den opdaterede version i App Store eller Google Play Butik.

Flere nye tiltag på vej

Indenfor 2-3 uger vil appen blive opdateret igen. Med denne opdatering vil det blive muligt at benytte appen på engelsk, og du vil på smittestop.dk kunne læse, hvordan du bruger appen på en række andre sprog. Derudover bliver det muligt at bruge appen på tværs af grænser sammen med andre europæiske corona-apps som fx Tysklands. For at appen kan bruges på tværs af grænser, vil du få en besked om, at du skal forny dit samtykke. Mere information om denne app-opdatering vil blive offentliggjort på smittestop.dk i forbindelse med opdateringen af appen.

01. 10. 2020

Tilpasning af smittestops-app - sker automatisk i din app

Der er nu foretaget en ændring af smittestops-appen, som betyder, at appen nu vil give besked til flere personer, som opfylder Sundhedsstyrelsens definitioner for at være en nær kontakt til en smittet, dvs. har været tæt på den smittede i under ca. 1 meter, i over 15 minutter og i to dage før eller op til 8 dage efter symptomstart eller testtidspunkt.

Tilpasningen af appen sker efter en række henvendelser til supportfunktionen og omtaler på sociale medier, hvor nogle brugere af appen har oplevet, at deres nære kontakter, typisk fra samme husstand eller arbejdsplads, ikke har fået besked, selvom de har meldt sig smittet i appen. Dette har skyldes en uhensigtsmæssighed i implementeringen af den bagvedliggende teknologi i appen.

Du behøver ikke opdatere din telefon, for at tilpasningen af appen træder i kraft – det sker automatisk. Der arbejder løbende på at forbedre appen, som bygger på en helt ny teknologi fra Google og Apple, som Danmark var et af de første lande til at anvende i vores digitale smitteopsporing.

Hvis du oplever, at noget ikke virker som forventet i appen, opfordres du til at tage kontakt til sundhed.dks support på tlf. 44 22 20 80.

16. 09. 2020

Beskeder om eksponeringer i din telefon

Som bruger af smittestop-appen kan du opleve at få en af følgende beskeder på din telefon, alt afhængig af, hvilken type telefon du har:

 • ”Notifikationer om eksponering er aktiveret for Smittestop”
 • ”Din enhed har identificeret 0 potentielle eksponeringer i denne uge og delt dem med Smittestop”
 • ”Notifikationer om eksponering er aktiveret og deles med Smittestop”
 • ”Din iPhone fortsætter med at søge efter mulige eksponeringer på dine vegne”.

Alle beskederne betyder, at din telefon registrerer dine kontakter til brug for smittestops-appen.

Du kan også opleve, at du får en besked om, at din telefon har identificeret et antal eksponeringer, uden at du har fået en besked fra smittestops-appen om, at du har været tæt på en med COVID-19 og muligvis er blevet smittet. Det betyder, at din telefon har registreret kontakt med en anden app-bruger, der er blevet testet positiv med COVID-19, men at kontakten ikke opfylder de sundhedsfaglige betingelser for at udgøre en smitterisiko. Det kan skyldes, at kontakten ikke har varet i over 15 minutter, været i under ca. 1 meter eller på et tidspunkt tæt på symptomstart.

Beskeden fra smittestops-appen om, at du har været tæt på en med COVID-19 og muligvis er blevet smittet, og du derfor skal følge myndighedernes anbefalinger og bl.a. blive testet, kan du se her:

Telefon med notifikation fra Smittestop app

Du kan altid tjekke, om teknologien der registrerer dine kontakter er tændt. Det gør du ved at se, om funktionen ’Logning af eksponering for COVID-19’ eller ’Notifikation om eksponering’ er tændt i din telefons indstillinger.

På iPhones kan du vælge at slå beskederne fra under menuen 'Notifikation om eksponering', hvis du har opdateret din telefons styresystem til version IOS 13.7. Bemærk, at du fortsat vil modtager beskeder fra smittestops-appen, hvis du har været eksponeret for smitte.

17. 08. 2020

Appen smitte|stop er et effektivt redskab i smitteopsporing

Læs pressemeddelelse.

25. 06. 2020

Smitte|stop appen downloadet tæt på en halv million gange på den første uge

Læs pressemeddelse

25. 06. 2020

Nye spørgsmål og svar om appen

Der er kommet spørgsmål til appen, som du kan finde svar på under spørgsmål om appen:

 • Bruger appen meget strøm?
 • Jeg får en fejlmeddelelse om, at område for notifikationer om eksponering er ændret

  Gå til spørgsmål og svar

Derudover har der været spørgsmål til følgende emner:

 • Flere sprog og appen i udenlandske stores

  Appen smitte|stop vil i en opdateret version, der kan hentes fra d. 26. juni, kunne hentes af personer, som har en udenlandsk Google Play eller Apple-konto. Dermed vil den danske app kunne bruges af udlændinge, som fx arbejder eller er på ferie i Danmark. Appen vil kun kunne bruges af udlændinge, hvis de ikke allerede benytter en smitteopsporings-app fra et andet land, som også er baseret på teknologi fra Google og Apple. Det skal dog bemærkes, at det fortsat kræver, man har et dansk NemID for at kunne give andre app-brugere besked, hvis man bliver smittet. Vi er derudover i gang med at videreudvikle appen, så den bliver tilgængelig på andre sprog end dansk.

 • Anvendelse af appen på ældre telefoner

  Vi får mange spørgsmål til, at smitte|stop ikke kan bruges på gamle telefoner. Du kan læse nærmere om, hvilke telefoner der kan bruge appen under spørgsmålet ”Hvem kan downloade appen?”.

  Vi er meget opmærksomme på og ærgerlige over, at appen ikke kan anvendes på ældre telefoner. Det skyldes, at appen er udviklet med brug af en helt ny teknologi fra Google og Apple, som kræver den seneste opdatering af styresystemet på telefonen. Med den nye teknologi er det til gengæld blevet muligt at udvikle en app, hvor beskyttelse af dine data er i absolut fokus, og hvor appen kan registrere de andre brugere af appen, som du er i nærheden af, selvom skærmen er i dvale.

  Appen fungerer som et digitalt supplement til den manuelle smitteopsporing. I den manuelle smitteopsporing bliver man kontaktet direkte af medarbejdere i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis man bliver testet positiv. Appen er derfor ét af flere værktøjer, der understøtter arbejdet med genåbning af Danmark – på linje med den manuelle smitteopsporing, muligheden for at blive testet, isolation af syge, samt generelle råd om hygiejne og afstand.

18. 06. 2020

Nu er appen smitte|stop klar til danskerne

Læs pressemeddelelse.

15. 05. 2020

Politisk aftale om frivillig smittesporingsapp for COVID-19

Læs pressemeddelelse.

01. 05. 2020

Nyt Advisory Board skal rådgive myndighederne om den kommende danske smittestops-app

Læs pressemeddelelse.