Spring til indhold
Der vises to telefoner. Den ene viser logoet for smittestop-appen. Den anden viser forsiden når appen er i brug. Her kan man tænde og slukke appen, se om man har modtaget notifikationer om smitterisiko samt angive hvis man er testet positiv for COVID-19.

The app is no longer in service

  • The Smitte|stop app is not active
  • You can delete the app on your phone
  • Smittestop.dk is not currently maintained
Sundheds- og Ældreministeriet
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Digitaliseringsstyrelsen