Spring til indhold
Der vises to telefoner. Den ene viser logoet for smittestop-appen. Den anden viser forsiden når appen er i brug. Her kan man tænde og slukke appen, se om man har modtaget notifikationer om smitterisiko samt angive hvis man er testet positiv for COVID-19.

Smitte|stop-appen er lukket ned

  • Smittestop-appen er lukket helt ned og tages ikke i brug igen
  • Du kan slette appen på din telefon
  • Smittestop.dk opdateres ikke
Sundheds- og Ældreministeriet
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Digitaliseringsstyrelsen