Spring til indhold
Der vises to telefoner. Den ene viser logoet for smittestop-appen. Den anden viser forsiden når appen er i brug. Her kan man tænde og slukke appen, se om man har modtaget notifikationer om smitterisiko samt angive hvis man er testet positiv for COVID-19.

Download appen smitte|stop

 • Appen smitte|stop giver os alle sammen mulighed for at være med til at stoppe udbredelsen af COVID-19.
 • Smitte│stop skal sammen med anbefalinger fra myndigheder hjælpe os med at passe godt på hinanden.
 • Det er frivilligt at hente og anvende appen, og jo flere, der anvender den, desto flere smittekæder kan appen hjælpe med at bremse.

Giv besked til andre, hvis du testes positiv for ny coronavirus

 • Med appen kan du nemt give besked til andre brugere af appen, som du har været tæt på i fx offentlig transport eller på restauranter, hvis du testes positiv for ny coronavirus.
 • Du giver besked til andre app-brugere uden, at de kan se, hvem du er, hvor eller hvornår de har været tæt på dig.
 • I appen kan du kun give besked til andre, der også har appen. Hvis du testes positiv, skal du derfor stadig give besked til de familiemedlemmer og venner mv., som du har været i nær kontakt med.
Der vises en telefon med forsiden af appen, når den er i brug.

Få besked, hvis du har været tæt på en person, der testes positiv for ny coronavirus

 • Appen sender dig en besked, hvis du har været tæt på en bruger af appen, der er testet positiv for ny coronavirus og deler det i appen.
 • Da du er i risiko for at være blevet smittet, får du besked om at følge myndighedernes anbefalinger, herunder at blive testet.
Der vises en telefon, hvor brugeren har modtaget en notifikation fra appen.

Det er frivilligt at hente og bruge smitte|stop

 • Det er frivilligt at downloade og bruge smitte|stop. Hvis mange vælger at downloade og anvende appen, kan den være et vigtigt bidrag til at stoppe smittekæder og derved sikre, at smitten ikke kommer ud af kontrol.
 • Efter download har du altid mulighed for at slukke for appen, så den ikke længere registrerer brugere, som du er tæt på.
 • Hvis du testes positiv, skal du i appen selv give tilladelse til, at appen deler oplysningen med de personer, som du har været tæt på.
Der vises en telefon hvor brugeren har sat appen på pause.

Vi beskytter dine data

 • Vi prioriterer datasikkerhed højt, og du kan være helt tryg ved at downloade og bruge smitte|stop.
 • Smitte|stop bruger teknologi i dit styresystem fra Apple og Google, som er udviklet med et særligt fokus på privatlivsbeskyttelse.
 • Ingen myndigheder har adgang til oplysninger om, hvem du har været i nærheden af – heller ikke hvis du i appen får besked om, at du har været tæt på en person, der er testet positiv.
 • Smitte|stop lever op til lovgivning og regler, der har til formål at beskytte dine data, og appen har været igennem en omfattende sikkerhedstest inden lancering.
Læs om appens behandling af personoplysninger her
Sundheds- og Ældreministeriet
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Digitaliseringsstyrelsen