Spring til indhold
Der vises to telefoner. Den ene viser logoet for smittestop-appen. Den anden viser forsiden når appen er i brug. Her kan man tænde og slukke appen, se om man har modtaget notifikationer om smitterisiko samt angive hvis man er testet positiv for COVID-19.

Smitte|stop-appen er lukket ned

  • Smittestop-appen er lukket ned i en beredskabsversion og kan tages i brug igen
  • Hvis du vil vide mere om, hvorfor appen er lukket ned så klik på "Spørgsmål og svar"
  • Appen blev inaktiv den 31. marts 2022 og smittestop.dk opdateres ikke
Sundheds- og Ældreministeriet
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Digitaliseringsstyrelsen